obrazok
DHL PARCELSHOP

DHL ParcelShop je sieť pobočiek v ktorých si môžete podať i vyzdvihnúť Vaše balíky.
DHL ParcelShop je určený všetkým, ktorí sa nechcú viazať na určitý čas doručenia.
DHL ParcelShop môžete využiť i v prípade, že s nami nemáte uzatvorenú zmluvu

Aké podmienky je nutné splniť:
* balenie pravidelného tvaru v kartónovom obale
* neporušený obal uzavretý min. lepiacou páskou
* váha jedného balíka max. 30 kg * dĺžka max 100 cm
* súčet dĺžky a obvodu max. 300 cm
* hodnota balíka max. 2500 €
Podmienky pre osobné vyzdvihnutie balíka

* preukaz totožnosti zhodný s príjemcom na balíku
* v prípade balíka na dobierku hotovosť v primeranej výške

Nechajte si doručiť tovar objednaný v e-shope
do DHL ParcelShop-u a môžete si ho vyzdvihnúť kedy to vyhovuje Vám (v rámci jeho otváracích hodín), najneskôr do 10 dní od uloženia.

Viac info aj na www.dhlparcelshop.sk


CENNÍK PREPRAVY DHL PARCELSHOP
Zmena cenníka vyhradená. Ceny sú uvedené vrátane DPH, palivového príplatku a príplatku za mýtne.

CENNÍK PREPRAVY - SLOVENSKO
  rozmery cena
S (30x30x30 cm) 3,49 €
M (60x40x30 cm) 4,99 €
L (100x50x50 cm) 7,49 €

Preprava v rámci SK nasledujúci pracovný deň.
Poistenie do hodnoty 2 500 € v cene prepravy.
Informovanie príjemcu o priebehu prepravy mailom a SMS.

CENNÍK PREPRAVY - INTERNATIONAL
  rozmery zóna 1 zóna 2 zóna 3 zóna 4
S (30x30x30 cm) 16 € 30 € 43 € 53 €
M (60x40x30 cm) 22 € 40 € 59 € 74 €
L (100x50x50 cm) 26 € 49 € 72 € 90 €

Medzinárodná preprava balíkov.
Poistenie do hodnoty 2 500 € v cene prepravy.

ZÓNY
zóna 1 Česká republika, Maďarsko, Rakúsko
zóna 2 Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Poľsko, Taliansko, Veľká Británia.
zóna 3 Bulharsko, Fínsko, Chorvátsko, Írsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Grécko*
* Prepravu na ostrovy Grécka nie je možné realizovať
zóna 4 Estónsko, Litva, Lotyšsko
© od roku 1995, Pardon-BB s.r.o.
Facebook | pardon.banskabystrica