obrazok

SŤAŽNOSŤ NA ROZNOS PARDONU
V BANSKEJ BYSTRICI

Pardon Banská Bystrica vychádza pravidelne a celoročne, do schránok by sa mal dostať vždy najneskôr v sobotu večer. Ak Pardon nedostávate pravidelne, chodil vám a už nechodí, v schránkach nie je riadne (prípadne vôbec) zastrčený, alebo ste ho dokonca niekde našli pohodený, dajte nám prosím vedieť. Vaše skúsenosti nám pomáhajú zlepšiť roznos a odhaliť nepoctivých kolportérov.
 
Bola by škoda, ak by kvôli "pohodlnosti" kolportéra vyšla nazmar práca ľudí, ktorí sa na výrobe Pardonu podieľajú.

                                                               Ďakujeme.

Zvýraznené polia formulára sú povinné,
musia byť zadané.

Údaje získané z formulára budú použité výhradne v našej internej evidencii sťažností na roznos. Vyplnený formulár bude odoslaný pracovníkovi, ktorý je za kontrolu a kvalitu roznosu zodpovedný. Aj keď možno nebude viditeľná náprava okamžitá, verte, že Vaša sťažnosť sa u nás "nestratí". Vaše pripomienky si ceníme a spokojnosť s roznosom je v našom záujme. Nezneužívajte formulár na iné účely (tak ako my nebudeme zneužívať údaje v ňom uvedené).

Formulár pre sťažnosti na roznos Pardonu
v Banskej Bystrici
Meno
Kontakt (tel., e-mail)
Adresa (ulica,č.vchodu)
Mesto Banská Bystrica
Vchod sa zamyká nezamyká
Schránka je vo vnútri vonku
Text
© od roku 1995, Pardon-BB s.r.o.
Facebook | pardon.banskabystrica