PARDON VYCHÁDZA KAŽDÝ TÝŽDEŇ
S MOŽNOSŤOU VOĽBY ČIERNO-BIELEJ ALEBO FAREBNEJ INZERCIE

Uzávierky 2012

TERMÍNY UZÁVIEROK
PARDON BANSKÁ BYSTRICA V ROKU 2018

Uzávierka vydania je každý týždeň,
v stredu o 16.00 hod.*
* v prípade štátnych sviatkov sa uzávierka posúva na utorok

 
PARDON Banská Bystrica - vychádza každý týždeň
Uzávierky 2012
© od roku 1995, Pardon-BB s.r.o.
Facebook | pardon.banskabystrica