obrazok
Žiadosť o prácu kolportéra Pardonu Banská Bystrica

Ak máš záujem o prácu roznášača PARDON-u v meste Banská Bystrica, vyplň a odošli formulár.
Kolportér musí mať občiansky preukaz (vek minimálne
15 rokov) a musí byť dostupný telefonicky (mobil).

Pardon sa roznáša pravidelne od piatkového dopoludnia najneskôr do sobotňajšieho večera.

Pardon sa dáva do poštových schránok v Banskej Bystrici a dodáva do vybraných obchodov s potravinami v blízkom okolí (viď odkaz INÉ REGIÓNY). Iné lokality v distribučnom pláne zatiaľ nemáme.

Kolportérske miesta väčšinou voľné nebývajú, no zaradíme si ťa do evidencie a budeme ťa kontaktovať v prípade potreby. Nečakaj preto prosím, že miesto získaš hneď po odoslaní formulára.

Zvýraznené polia formulára sú povinné,
musia byť zadané.

Údaje z formulára budú použité výhradne v našej internej evidencii záujemcov o prácu kolportéra. Nezneužívajte formulár na iné účely (tak ako my nebudeme zneužívať údaje v ňom uvedené).

Formulár pre záujemcov o roznos Pardonu
v Banskej Bystrici
Meno:
Vek:
rokov
Adresa:
Mesto:
Banská Bystrica
Telefón:
E-mail:
Kde chcem roznášať:
Odoslaním hore uvedeného formulára súčasne súhlasím
so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Pardon-BB s.r.o., pre účely databázy uchádzačov
o zamestnanie v zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z.
© 2015 Pardon-BB s.r.o.
Facebook | pardon.banskabystrica