index informácie o novinách informácie o novinách
  informácie o novinách informácie o novinách  
 
Čítanosť (sledovanosť, počúvanosť...) je pre média jeden z najdôležitejších údajov, ukazovateľov ich úspešnosti. Je to súčasne faktor, ktorý rozhodujúcou mierou ovplyvňuje výber média profesionálnymi reklamnými agentúrami (spolu napríklad s nákladami na oslovenie jedného zákazníka).

Podľa oficiálnych prieskumov venovaných slovenským médiám za posledné roky (Median, Market & Media & Lifestyle, Median/AISA, Stratégie, TOP1999, TOP2000, TOP2001, TOP2002) patrí Pardon stabilne medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku (umiestnenie od 13. až po 8. miesto). Súčasne patrí Pardon medzi schránkové noviny s najdlhšou tradíciou a s dobrou kredibilitou (overené "neoficiálnou" každodennou praxou).

TOP 2002 týždenníky podľa čítanosti  
  Médium Čítal posledné vydanie  
E3 E2 E1 graf
1. Markíza 19% 19% 19%
2. Plus 7 dní 19% 19% 19%
3. Život 10% 9% 11%
4. Eurotelevízia 9% 10% 8%
5. Slovenka 8% 8% 7%
6. Katolícke noviny 6% 5% 7%
7. TV komplet 3% 3% 5%
8. Vasárnap 3% 3% 3%
9. Pardon 3% 4% 4%
10. Prekvapenie 3% 4% 3%
* Zdroj: Median, Market & Media & Lifestyle, Median/AISA Slovensko, 2002
Termín opytovania: Etapa 1: 7.1.-5.5.2002, Etapa 2: 29.4.-25.8.2002, Etapa 3: 19.8-15.12.2002
 


hore
  Aktualizácia 12.7.2002