index informácie o novinách informácie o novinách
  informácie o novinách informácie o novinách  
 
Čítanosť (sledovanosť, počúvanosť...) je pre média jeden z najdôležitejších údajov - ukazovateľov ich úspešnosti. Je to súčasne faktor, ktorý rozhodujúcou mierou ovplyvňuje výber média profesionálnymi reklamnými agentúrami (spolu napríklad s nákladami na oslovenie jedného zákazníka).

Podľa oficiálnych prieskumov venovaných slovenským médiám za posledné roky (Median, Market & Media & Lifestyle, Median/AISA, Stratégie, TOP1999, TOP2000, TOP2001, TOP2002, TOP2003) patrí Pardon stabilne medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku (umiestnenie od 13. až po 7. miesto). Súčasne patrí Pardon medzi schránkové noviny s najdlhšou tradíciou (12 rokov) a s dobrou kredibilitou (overené "neoficiálnou" každodennou praxou).

TOP 2003 týždenníky podľa čítanosti  
  Médium Čítal posledné vydanie  
E3 E2 E1 graf
1. Plus 7 dní 18% 20% 23%
2. Markíza 14% 14% 16%
3. Život 8% 8% 11%
4. Slovenka 8% 8% 7%
5. Eurotelevízia 7% 8% 8%
6. Katolícke noviny 5% 6% 6%
7. Pardon 5% 4% 5%
8. TV komplet 3% 3% 3%
9. Express International 2% 2% 3%
10. Žilinský večerník 2% 2% 2%
* Zdroj: Median, Market & Media & Lifestyle, Median/AISA Slovensko, 2003
Termín opytovania: Etapa 1: 7.1.-5.5.2003, Etapa 2: 28.4.-24.8.2003, Etapa 3: 18.8-14.12.2003
 


hore
  Aktualizácia 12.7.2002