index informácie o novinách informácie o novinách
  informácie o novinách  
 
Čítanosť (sledovanosť, počúvanosť...) je pre média jeden z najdôležitejších údajov, ukazovateľov ich úspešnosti. Je to súčasne faktor, ktorý rozhodujúcou mierou ovplyvňuje výber média profesionálnymi reklamnými agentúrami (spolu napríklad s nákladami na oslovenie jedného zákazníka).

Podľa oficiálnych prieskumov venovaných slovenským médiám za posledné roky patrí Pardon od roku 1999 stabilne medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku (umiestnenie od 13. až po 8. miesto). Súčasne patrí Pardon medzi schránkové noviny s najdlhšou tradíciou a s dobrou kredibilitou (overené "neoficiálnou" každodennou praxou).

V roku 2004 čítalo Pardon každý týždeň priemerne 3,1% obyvateľov, čo je 133 611 čitateľov.

TOP 2004 týždenníky podľa čítanosti  
  Médium Čítal posledné vydanie  
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 graf
1. Plus 7 dní 16,7% 16,8% 12,4%
2. Nový Čas pre ženy 7,9% 10,2% 10,2%
3. Markíza 11,9% 12,5% 9,6%
4. Život 7,3% 7,8% 9,6%
5. Eurotelevízia 6,7% 5,8% 7,7%
6. Slovenka 4,9% 5,0% 6,0%
7. Šarm 4,1% 3,8% 4,2%
8. Katolícke noviny 4,5% 4,2% 4,1%
9. Pardon 3,2% 2,4% 3,7%
10. TV Komplet 2,1% 2,5% 2,8%
* Zdroj: MML-TGI, Median SK s.r.o., 2004
Termín opytovania: Etapa 1: 5.1.-25.4.2004, Etapa 2: 26.4.-15.8.2004, Etapa 3: 16.8-5.12.2004
 


hore
  Aktualizácia 05.12.2005