index informácie o novinách informácie o novinách
  2005 informácie o novinách  
 
Čítanosť (sledovanosť, počúvanosť...) je pre média jeden z najdôležitejších údajov, ukazovateľov ich úspešnosti. Je to súčasne faktor, ktorý rozhodujúcou mierou ovplyvňuje výber média profesionálnymi reklamnými agentúrami (spolu napríklad s nákladami na oslovenie jedného zákazníka).

Podľa oficiálnych prieskumov venovaných slovenským médiám za posledné roky patrí Pardon od roku 1999 stabilne medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku (umiestnenie od 13. až po 8. miesto). Súčasne patrí Pardon medzi schránkové noviny s najdlhšou tradíciou a s dobrou kredibilitou (overené "neoficiálnou" každodennou praxou).

V roku 2005 čítalo Pardon každý týždeň priemerne 2,5% obyvateľov.

TOP 2005 týždenníky podľa čítanosti  
  Médium Čítal posledné vydanie  
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Priemer graf
1.Plus 7 dní1313,11513,7
2.Nový Čas pre ženy11,39,512,511,1
3.Markíza9,57,3108,9
4.Život8,17,27,47,6
5.Báječná žena 7,36,97,1
6.Eurotelevízia 7,27,66,57,1
7.Katolícke noviny43,96,14,7
8.Slovenka4,33,85,74,6
9.TV Komplet3,12,1 2,6
10.TV oko1,41,131,8
11.Vasárnap0,91,331,7
12.Pardon2,52,22,92,5
* Zdroj: MML-TGI, Median SK s.r.o., 2005
Termín opytovania: Etapa 1: 3.1.- 4.4.2005, Etapa 2: 25.4.-14.8.2005, Etapa 3: 15.8.-4.12.2005
Poradie v tabuľke je dané výsledkami v Etape 3, po spriemerovaní výsledkov etáp by bol Pardon na 10. mieste
 


hore
  Aktualizácia 7.9.2006