index Inzeráty podľa redakcií  
  Inzeráty podľa rubrík    
 

Riadková inzercia

   
hore
Nasledujúce linky obsahujú kompletnú riadkovú inzerciu zo všetkých regionálnych papierových vydaní Pardonu z aktuálneho a minulého týždňa.
 
Inzercia podľa redakcií [Inzeráty podľa redakcií].
Inzercia podľa rubrík [Inzeráty podľa rubrík].

 


Poznámky:
  • Inzeráty zverejnené na webe sú určené len na čítanie. Ich ďalšie používanie/zneužívanie (kopírovanie do inzertných databáz, periodík a pod.) je zakázané.
  • Inzeráty sa na internete aktualizujú automatom spravidla vždy v piatok na obed o 12:30. Dátum poslednej aktualizácie a počet inzerátov je uvedený na obrazovke vpravo hore.
  • Inzeráty sú zoradené abecedne.
  • Za každým inzerátom je v hranatej zátvorke uvedené kde a kedy bol podaný.
  • Inzeráty z aktuálneho týždňa sú vypísané čiernym písmom, inzeráty z minulého týždňa sú vypísané sivým písmom. Logika: minulosť je vyblednutá :-)
  • Na jednu obrazovku sa vypisuje len 100 inzerátov. Inzerátov je častokrát viac, sú však "za rohom", na ďalších "stranách". Na nalistovanie ďalšej, alebo predchádzajúcej strany použite tlačítka "Ďaľšia strana" a "Späť". Celkový počet inzerátov je vypisovaný vpravo hore.
  • V inzerátoch funguje fulltextové vyhľadávanie (tlačítko "Nájdi"). Podrobnejší popis pravidiel sa vypíše pri samotnom hľadaní.
  • Inzeráty sú členené voliteľne podľa [redakcií], alebo podľa [rubrík]. Toto členenie sa dá kedykoľvek prepnúť tlačítkami "Redakcie", "Rubriky". Vybranú kategóriu "rozbalíte" kliknutím na modrý trojuholníček pred jej názvom. Rubriky vo všeobecnosti nie sú vo všetkých redakciach totožné. Pri členení podľa rubrík sa automaticky zlučujú príbuzné rubriky.
  • Horeuvedené tlačítka používajú JavaScript. Ak máte používanie JS vo svojom browseri zakázané, alebo ak váš browser nepodporuje štandartný JS, nemusia horeuvedené tlačítka fungovať.

 

 
<<< vľavo   noviny