index
Cenová kalkulačka
Zadajte rozmery inzerátu, jeho prevedenie, umiestnenie a vyberte región. Kalkulátor vám automaticky (alebo po stlačení tlačítka) vyráta cenu, náklad a rad doplnkových informácií. Poznámky:
  • Kalkulátor funguje len vtedy, ak váš browser podporuje JavaScript.
  • Tu vyrátaná cena je za jedno uverejnenie. Pri niekoľkonásobnom opakovaní, pri platbe v hotovosti, príležitostne, pri akciách ... alebo agentúrnej zľave môže byť reálna cena aj nižšia. Informujte sa v redakcii.
  • Titulná strana býva niekedy vypredaná.
V prípade záujmu kontaktujte najbližšiu redakciu.
Inzerát Redakcia
Šírka x Výška: x cm Pardon: Nitra
Trenčín
Topoľčany
Trnava
 
Inzerát: Čiernobiely
Farebný
Umiestnenie: Ľubovoľné
Titulná strana
Iná konkrétna strana
Cena
Náklad: ks
Cena: €     € s DPH