index  
     
 

Ponuka služieb

[ponuka] [malonáklad] [tlačiarne] [ekonomická kancelária]
   
hore
Vďaka viac ako dvadsaťročnému úspešnému pôsobeniu má Pardon dostatok skúseností v pomerne širokej oblasti služieb a prác. Ponúkame Vám predovšetkým:
 • uverejnenie inzercie v schránkových novinách Pardon
 • grafické práce, návrhy a spracovanie loga, vizuálov, tlačív, letákov, katalógov, prezentácií
 • predtlačová príprava, osvit (klasický i CTP)
 • rotačná i hárková ofsetová veľkonákladová tlač
 • digitálna malonákladová tlač
 • reklamná i umelecká fotografia (klasická i digitálna)
 • roznos (distribúcia) reklamných predmetov, letákov, informačných materiálov a podobne vo vybraných regiónoch
 • návrh, spracovanie a realizácia reklamných kampaní, prezentácií, akcií
V prípade záujmu, alebo potreby ďalších informácií, [kontaktujte] najbližšiu [redakciu] Pardonu, alebo si pozrite odpovede na [často kladené otázky].

 

hore

 

digitalna malonakladova tlac Ponúkame vám malonákladovú digitálnu tlač (fotografická kvalita až do formátu A3++ a gramáž papiera až do 300g/m2).
 
Kontakt: Dušan Moško, Jilemnického 23, Trenčín,
mobil: 0905 684 699, malonaklad@pardon.sk.

 

hore

 

hore

 
 
 

 
Pozrite si našu novú web stránku
www.tlaciarnepardon.sk
Z dôvodov kvality a stability dodávok sa noviny Pardon vyrábajú v našich vlastných tlačiarňach. Máme tak možnosť dokonale sledovať a ovplyňovať celý životný cyklus novín. A samozrejme možnosť ponúknuť záujemcom voľné tlačové kapacity (prepress, vlastná tlač, postpress)
 • klasická veľkonákladová novinová rotačná ofsetová tlač (noviny, manuály, tlačivá)
 • ofsetová hárková tlač (knihy, časopisy, katalógy, prezentačné tlače, pohľadnice, kalendáre, samolepky)
 • čiernobiela tlač, tlač s doplnkovou farbou (2 farby), plnofarebná tlač (4 farby)
 • tlač na novinový, recyklovaný, volumenový, samoprepisovací, bezdrevý ofsetový papier
 • hárková tlač na všetky druhy lesklých, natieraných papierov
 • tlač periodík (24 strán formátu A4, noviny, časopisy), jednorázové tlačoviny (brožúry, zborníky, bloky, príručky, predpisy...)
 • tlač vysokokvalitných katalógov, propagačných materiálov, kalendárov, skladačiek, pohľadníc,... s možnosťou dodatočnej úpravy tlačových hárkov lakovaním a laminovaním
 • tlač merkantilu (poštové poukážky, firemné, úradné a hospodárske tlačivá, letáky, vyhlášky, propagačné materiály...) vo forme kusovej, súpravovej a blokovej
 • knižné spracovanie (falcovanie, perforovanie, vŕtanie, rýhovanie, šitá väzba (V1), lepená väzba(V2), väzba na ušká do šanónov,...)
V Tlačiarňach Pardon je nainštalovaný nový tlačiarenský stroj Komori Lithrone S-529. Je to výnimočná tlačiareň s najvyšším štandardom automatizácie spomedzi všetkých strojov doposiaľ inštalovaných na Slovensku a v Čechách. Viac informácií...
+ skamošte sa s našimi tlačiarňami na fejsbúku :-)
Všetky informácie, ceny, možnosti a technické detaily týkajúce sa veľkonákladovej tlače je najlepšie dohodnúť (osobne, telefonicky, e-mailom) priamo s výrobným riaditeľom, alebo inými pracovníkmi tlačiarní.

Kontakt: Tlačiarne Pardon, Jilemnického 23, Trenčín
tel./fax: 032/ 652 19 99, mobil: 0905 432 825, tlaciarne@pardon.sk, web = www.tlaciarnepardon.sk

 

životné prostredie: Tlačíme na recyklovaný papier.

hore

 

 
Ekonomická kancelária Pardon Ekonomická kancelária Pardon - už viac ako desať rokov ponúkame svoje ekonomické služby pre verejnosť a hlavne pre podnikateľskú sféru (právnické i fyzické osoby).
 • Podvojné a jednoduché účtovníctvo (stav a pohyb majetku, záväzkov a pohľadávok, rozdiel majetku a záväzkov, výnosy, náklady, príjmy, výdavky, výsledok hospodárenia účtovnej jednotky...)
 • Zostavenie ročnej účtovnej závierky.
 • Vypracovanie daňového priznania vrátane výkazov.
 • DPH pre platiteľov (evidencia DPH, daňové priznanie k DPH...)
 • Mzdová agenda (mesačné spracovanie miezd, odvody do fondov soc. zabezpečenia, daň a daňový bonus, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti, zúčtovanie na zdravotné poistenie, evidenčné listy na dôchodkové zabezpečenie...)
Kontakt: Pardon, s.r.o., Janka Kráľa č. 65, 949 01 Nitra
tel.: 0903/85 61 82, 037/6 555 555, e-mail: katarina.kurakova@pardon.sk

 

hore
noviny   redakcie