Inzeráty cez SMS

Podaj si inzerát do TN Pardonu cez SMS

(1) napíšeš SMSku, (2) príde ti odpoveď s údajmi pre zaplatenie, zaplatíš, (3) uverejníme

1 odošli SMS

Napíš a odošli SMS správu s textom inzerátu na telefónne číslo

0918 595 222

Celý obsah SMS správy tvorí výhradne text inzerátu, napr.
"Kúpim 2-izb. byt v TN. Tel. 0123/456 789",
preto v SMS správe neposielaj žiadne dodatočné údaje, ktoré nemajú byt uverejnené.

Redakcia si vyhradzuje právo neuverejniť inzerát, ktorý je v rozpore s tlačovým zákonom, inzerát s osobnými invektívami, zjavne klamný, alebo zavádzajúci inzerát, inzerát s vulgarizmami a pod.

Dlhý inzerát

Ak sa tvoj inzerát nevmestí do jednej SMS správy, môžeš ho rozdeliť na potrebný počet SMS správ, ale na konci každej uveď informáciu o počte delených SMS správ. Ak napríklad posielaš 2 SMS správy, na konci prvej SMS uveď "1/2" a na konci druhej SMS "2/2".

Viacnásobné uverejnenie a uverejnenie v iných regiónoch

V prípade, že chceš inzerát uverejniť viackrát alebo aj v iných regiónoch, uveď za textom inzerátu príslušné označenie oddelené medzerou (región a počet uverejnení). Napr. inzerát
"Predám Škodu 120. Tel. 0123/456 789 TN2 NR3 TT1"
znamená, že inzerát má byť uverejnený 2-krát v Trenčianskom, 3-krát v Nitrianskom a raz v Trnavskom Pardone. Pokiaľ je inzerát zaslaný bez uvedenia regiónu a počtu vydaní, bude braný ako "TN1". Cena za riadkovú inzerciu môže byť v závislosti od regiónu uverejnenia odlišná.

Označenia regiónov: TN = Trenčín, TT = Trnava, TO = Topoľčany, NR = Nitra. Detailnejší popis regiónov (náklad, miesta roznosu).

Uzávierka

Uzávierka inzerátov pre uverejnenie v Trenčíne = streda 16:30 hod
Uzávierka inzerátov pre uverejnenie v iných redakciách = streda 15:00 hod.

Cena za SMSku

Cena SMS je štandardná, jej výška závisí od tvojho mobilného operátora.
Cena SMS nie je použitá na úhradu inzerátu, čiže neposielaš špeciálne spoplatnenú SMS správu. Inzerát zaplatíš napríklad mobil-bankingom.

2 potvrdenie a platba

Ako potvrdenie prijatia inzerátu od nás dostaneš SMS správu o cene inzerátu a s údajmi potrebnými pre vlastnú platbu v tvare:
"UDAJE k uhrade: IBAN: SK4183300000002900446795, BIC: FIOZSKBAXXX, VS:,suma: Eur, region pocet uv.,KS:0308, ADR: Ag.Pardon-TN,sro,Jilemnickeho 23,91101 TN. Dakujeme"

Tvoja SMS správa nie je spracovaná automatom ale našou pracovníčkou v pracovnom čase. Preto ti potvrdzujúca SMS správa od nás nemusí prísť okamžite.

Cena inzerátu bude vypočítaná podľa aktuálneho cenníka. Uvedenú sumu "#CENA...." možeš uhradiť bankovou zloženkou, bankovým prevodom, mobil-bankingom alebo internet-bankingom. Pri úhrade treba vždy uviesť aj variabilný symbol (v potvrdzujúcej SMSke od nás je uvedený ako "#VS....").

V prípade, že platbu uhrádzaš krátko pred uzávierkou, potvrdenie k nám môže prísť až po uzávierke (a inzerát bude uverejnený až ďalší týždeň). V takýchto prípadoch je lepšie poslať info o zapaltení aj e-mailom na: trencin@pardon.sk

3 uverejnenie

Po obdržaní platby inzerát uverejníme :-)

Redakcia si vyhradzuje právo neuverejniť inzerát, ktorý je v rozpore s tlačovým zákonom, inzerát s osobnými invektívami, zjavne klamný, alebo zavádzajúci inzerát, inzerát s vulgarizmami a pod.

 

Otázky, pripomienky, nejasnosti radi privítame na trencin@pardon.sk

Inzeráty cez SMS
Inzeráty cez SMS
©2005pardon