Dlžníci voči Pardon-TO,s.r.o.

  • Caránková Beata - BEJA, Puškinova 1493/3, 955 014 Topoľčany, IČO: 41978692
  • ENERGIO SK s.r.o., Topoľová 24/A, 955 01 Topoľčany, IČO:45889562
  • Karin Harmady – POINTES, Kútovská 941/19, 971 01 Prievidza, IČO: 40648991
  • Marex- Marian Drevo, Nám.M.Slovenskej 410/14, Žiar nad Hronom, IČO:34611339
  • Miroslav Štefanec - NEX, 956 04 Nitrianska Blatnica 105, IČO:40360989
  • Mondek Daniel - AKRYLMAT, 913 11 Opatovce 129, okr. Trenčín, IČO:35182148
  • REALTEK s.r.o., J. Matušku 2178, 95501 Topoľčany, IČO: 36657077
  • Step by step to succes s.r.o., Pílska 2, 955 01 Topoľčany, IČO:46198997

:-(